Segelflyg – modern version av glidflygplan

Ett segelflygplan är den moderna versionen av Otto Lilienthals glidflygplan. Det har oftast ingen motor utan man använder sig av väderförhållanden för att få planet att ta sig framåt. Segelflyg är lätta och strömlinjeformade med plats för två personer.

Det finns olika metoder för hur man startar med segelflyg, det vanligaste i Sverige är flygbogsering. Man kopplar då fast en lina mellan svansen på ett motordrivet flyg och nosen på ett segelflyg. Det motordrivna flygplanet lyfter och drar med sig segelflyget till önskad höjd och därefter kopplar man loss linan. Andra metoder är exempelvis bilstart och motorsegelstart. Segelflyget flyger tack vare uppvindar. Vid motorsegelstart har planet en egen motor som kan användas när som helst under flygningen.

I Sverige är det vanligast att man använder sig av termik. Termik är vad som händer då solen värmer upp marken, marken värmer i sin tur upp den omgivande luften som sen stiger i så kallade luftblåsor.

Hang är en typ av uppvind som, för att man ska kunna segelflyga, kräver att det blåser och att det finns berg. När man flyger i hang måste man hålla sig inom det område som tvingar luften uppåt.

I fjällen kan man hitta uppvind som kallas våg. Våg kräver att det är stabil luft och vindar som ökar med planets stigning.