Utbildning till segelflygare

För att få flyga segelflyg behöver man ett certifikat. Detta certifikat kan inte användas för att flyga motordrivna flygplan, och tvärtom. Utbildningens längd är olika från person till person beroende på hur många flygtimmar man behöver för att behärska segelflyget. Det tar normalt en säsong, cirka fyra till fem månader, att klara utbildningen och få certifikatet. Det finns också intensivutbildningar som går betydligt snabbare och för den inbitne även påbyggnadsutbildningar.

Ett elevtillstånd krävs, detta utfärdas av Luftfartsverket och varar i två år. Man ska vara minst 15 år eller fylla 15 det året man påbörjar utbildningen och man får sitt certifikat tidigast när man är 16 år.

I utbildningen ingår teoretiska och praktiska lektioner och man får prova att flyga både med lärare och ensam. Certifikatet kan tas på den lokala segelflygklubben och ger dig tillstånd att flyga segelflyg både i Sverige och i utlandet. Segelflygscertifikat är billigare att ta än certifikat för motordrivna flygplan, mycket tack vare att underhållet på planen är billigare och att utbildningen ges på lokal nivå.

Innan man börjar utbildningen behöver man göra en medicinsk kontroll för att fastställa att man är vid god hälsa. Även synen bör kollas, synkraven är samma som vid bilkörkort.